Politica de confidențialitate1.1. Mac Puar, S.A. (denumită în cele ce urmează, „MP”); companie înregistrată în Registrul Mercantil Sevilla, volumul 194, pagina 107, secțiunea 3, foaia SE-5611; cu nr. TVA A41023607; sediul social pe Strada Leonardo Da Vinci nr. 15, 41092, Sevilla (Spania); telefon (+34) 902197277; și e-mail elevacion@mpascensores.com, este proprietarul site-ului web de la adresa de Internet http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, https://www.rumaniaold.ascensores.tv, http://mphiss.se, și conturile lor pe rețelele de socializare (denumit în cele ce urmează, acest Website).
1.2. MP-ul este proprietarul următoarelor conturi pe rețelele de socializare:
Facebook
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn

1.3.Persoana care accesează acest Site Web (denumit în cele ce urmează, „Utilizator”) se asigură că are vârsta minimă legală stabilită de Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (16 ani) sau de reglementările naționale care se aplică acordării consimțământului în legătură cu serviciile de informații companiei.
1.4. Prin accesarea acestui Site Web, Utilizatorul acceptă în mod expres toate clauzele din aviz juridic politica de confidențialitate și politica privind utilizarea modulelor cookie , precum și toate condițiile speciale colectate pentru utilizarea anumitor servicii. În cazul în care nu acceptați oricare dintre clauzele menționate mai sus, Utilizatorul trebuie să se abțină de la accesarea acestui Site Web.

2. Prelucrarea datelor personale de către operator.
2.1. Informațiile referitoare la diferitele prelucrări efectuate de MP în calitate de operator sunt descrise mai jos.

 

Datele furnizate în formularul de cerere „Asistență clienți”

Cine este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

MP (mai multe informații la punctul 1.1).

Care este scopul prelucrării datelor dvs. personale?

 

Vom prelucra informațiile pe care le furnizați sau vom autoriza accesul pentru a gestiona ceea ce este indicat în comunicarea cu dvs.

Cât timp vom păstra datele dvs. personale?

Vom păstra datele personale pe care ni le furnizați, pe parcursul comunicării cu dvs., atâta timp cât se menține relația comercială sau atât timp cât este necesar pentru respectarea obligațiilor legale.

Care este legitimarea prelucrării datelor dvs. personale?

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este consimțământul dvs. acordat în mod liber.

Căror destinatari vor fi comunicate datele dvs. personale?

Nicio informație nu va fi transferată terților, cu excepția obligației legale sau a unei autorizări prealabile.

Care sunt drepturile dvs. atunci când ne furnizați datele dvs. personale?

Aveți dreptul să solicitați de la MP accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea procesării cu privire la Utilizator sau să vă opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment sau dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere (mai multe informații la punctul 6).

Ce date personale ar trebui să fie obligatorii?

 

Toate datele din formularul de cerere sunt obligatorii, dacă nu ne furnizați astfel de date, nu vi se va permite să contactați MP-ul.

Datele furnizate prin intermediul formularului de cerere în secțiunea „Cerere de buget”

Cine este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

MP (mai multe informații la punctul 1.1).

Care este scopul prelucrării datelor dvs. personale?

 

Vom procesa informațiile pe care le furnizați sau le vom autoriza accesul pentru a vă gestiona bugetul pentru serviciul sau produsul solicitat.

Cât timp vom păstra datele dvs. personale?

Vom păstra datele personale pe care ni le furnizați, în timp ce bugetul solicitat este gestionat, atâta timp cât se menține relația contractuală sau precontractuală sau în timpul necesar pentru respectarea obligațiilor legale.

Care este legitimarea prelucrării datelor dvs. personale?

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personală este consimțământul dvs. acordat în mod liber.

Căror destinatari vor fi comunicate datele dvs. personale?

Nicio informație nu va fi transferată terților, cu excepția obligației legale sau a unei autorizări prealabile.

Care sunt drepturile dvs. atunci când ne furnizați datele dvs. personale?

Dvs. aveți dreptul de a solicita de la MP accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului sau să vă opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimțământului în orice moment sau dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere (mai multe informații la punctul 6).

Ce date personale ar trebui să fie obligatorii?

 

Toate datele din formular sunt obligatorii, dacă nu ne furnizați astfel de date, nu vi se va permite să contactați MP-ul.

Contact prin e-mail

Cine este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

MP (mai multe informații la punctul 1.1).

Care este scopul prelucrării datelor dvs. personale?

 

Vom procesa informațiile pe care le furnizați sau vom autoriza accesul, pentru a organiza și a răspunde la comunicările venite pe adresa noastră de e-mail.

Cât timp vom păstra datele dvs. personale?

Vom păstra datele personale pe care ni le furnizați, în timp ce comunicarea dvs. este gestionată, atâta timp cât se menține relația comercială sau în timpul necesar pentru respectarea obligațiilor legale.

Care este legitimarea prelucrării datelor dvs. personale?

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personală este consimțământul dvs. acordat în mod liber.

Căror destinatari vor fi comunicate datele dvs. personale?

Nicio informație nu va fi transferată terților, cu excepția obligației legale sau a unei autorizări prealabile.

Care sunt drepturile dvs. atunci când ne furnizați datele dvs. personale?

Aveți dreptul să solicitați de la MP accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea procesării cu privire la Utilizator sau să vă opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment sau dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere (mai multe informații la punctul 6).

Ce date personale ar trebui să fie obligatorii?

 

Nu trebuie să furnizați informații prin care să contactați MP folosind e-mailul.

Contact prin rețele de socializare

Cine este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

MP (mai multe informații la punctul 1.1).

Care este scopul prelucrării datelor dvs. personale?

 

Vom procesa informațiile pe care le furnizați sau le vom autoriza accesul în scopul gestionării contactelor în rețelele de socializare.

Cât timp vom păstra datele dvs. personale?

Vom păstra datele personale pe care ni le furnizați, pe parcursul comunicării cu dvs., atâta timp cât se menține relația comercială sau atât timp cât este necesar pentru respectarea obligațiilor legale.

Care este legitimarea prelucrării datelor dvs. personale?

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personală este consimțământul dvs. acordat în mod liber.

Căror destinatari vor fi comunicate datele dvs. personale?

Nicio informație nu va fi transferată terților, cu excepția obligației legale sau a unei autorizări prealabile.

Care sunt drepturile dvs. atunci când ne furnizați datele dvs. personale?

Aveți dreptul să solicitați de la MP accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea procesării cu privire la Utilizator sau să vă opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment sau dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere (mai multe informații la punctul 6).

Ce date personale ar trebui să fie obligatorii?

 

Nu vi se cere să furnizați informații prin care să contactați MP folosind rețelele de socializare.
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în calitate de procesor.

3.1. Utilizatorul care semnează un contract de furnizare a serviciilor cu MP ca procesator, îl autorizează pe acesta să proceseze datele personale necesare pentru a furniza serviciul solicitat.
3.2. Pentru realizarea serviciilor legate de îndeplinirea obiectului acestui serviciu, operatorul va pune la dispoziția MP-ului datele personale necesare pentru furnizarea serviciului solicitat.
3.3. Acest acord se va derula pe tot parcursul relației comerciale. Odată încheiată această relație contractuală, MP-ul trebuie să returneze operatorului datele cu caracter personal sau să le transmită unui alt procesor desemnat de operator și să șteargă orice copie aflată în posesia acestuia. Cu toate acestea, datele cu caracter personal pot fi reținute pentru a răspunde eventualelor responsabilități administrative sau jurisdicționale.
3.4. MP-ul și întreg personalul sunt obligați: • Să utilizeze obiectul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau cele colectate pentru includere numai în scopul acestei alocări. În orice caz, datele cu caracter personal pot fi utilizate în alte scopuri.
• Pentru a prelucra datele conform instrucțiunilor operatorului.
• Să păstreze, în scris, o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare efectuate în numele operatorului, evidență care să conțină:
◦ Numele și informațiile de contact ale procesatorului sau procesatorilor și ale fiecărui operator pentru care acționează procesatorii.
◦ Categoriile de prelucrare efectuate de fiecare operator..
◦ O descriere generală a măsurilor de siguranță tehnice și organizaționale adecvate pe care le aplicați.
◦ Să nu comunice datele personale unor părți terțe, cu excepția cazului în care există autorizația expresă a operatorului, în cazurile admise de lege. Dacă procesatorul dorește să externalizeze aceste servicii, trebuie să informeze operatorul și să solicite autorizarea sa în prealabil.
• Să mențină obligația de păstrare a confidențialității în ceea ce privește datele cu caracter personal la care a avut acces în baza acestei comenzi, chiar și după terminarea contractului.
• Să se asigure că persoanele autorizate să prelucreze date cu caracter personal se angajează, în mod expres și în scris, să respecte păstrarea confidențialității și să respecte măsurile de securitate corespunzătoare, măsuri de care trebuie informate în mod convenabil.
• Să pună la dispoziția operatorului documentația care demonstrează respectarea obligației stabilite în secțiunea anterioară.
• Să garanteze pregătirea necesară privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.
• Atunci când utilizatorii afectați exercită drepturile de acces, rectificare, ștergere și obiectare, limitarea prelucrării și a transferabilității datelor către MP, acest fapt trebuie comunicat operatorilor folosind adresa de e-mail pusă la dispoziție. Comunicarea trebuie făcută imediat și în niciun caz după ziua lucrătoare următoare primirii cererii, împreună, dacă este cazul, cu alte informații care ar putea fi relevante pentru rezolvarea cererii.
• Notificare privind încălcarea securității datelor cu caracter personal: MP-ul va notifica operatorul de date, fără întârzieri nejustificate și prin intermediul adresei de e-mail, despre încălcările securității în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le cunoaște, împreună cu toate informațiile relevante pentru documentarea și comunicarea incidentului. Cel puțin următoarele informații trebuie furnizate:
◦ Descrierea naturii încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, dacă este posibil, categoriile și numărul aproximativ al părților interesate afectate, precum și categoriile și numărul aproximativ de înregistrări de date cu caracter personal afectate.
◦ Informații ale persoanei de contact pentru a obține mai multe informații.
◦ Descrierea posibilelor consecințe ale încălcării securității datelor cu caracter personal.
◦ Descrierea măsurilor adoptate sau propuse pentru a remedia încălcarea securității privind datele cu caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, măsurile adoptate pentru a atenua posibilele efecte negative. În cazul în care nu este posibilă furnizarea simultană a informațiilor și, în măsura în care acestea nu există, informațiile vor fi furnizate treptat, fără întârzieri nejustificate.
• MP-ul, la cererea operatorului, va comunica acele încălcări ale securității datelor operatorului cât mai curând posibil, atunci când este posibil ca încălcarea presupune un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Comunicarea trebuie făcută într-o limbă clară și simplă și trebuie să includă elementele indicate în fiecare caz de operator, cel puțin:
◦ Natura încălcării securității datelor cu caracter personal.
◦ Datele de contact ale operatorului de unde se pot obține mai multe informații
◦ Descrierea posibilele consecințe ale încălcării securității datelor cu caracter personal.
◦ Descrierea măsurilor adoptate sau propuse pentru a remedia încălcarea securității privind datele cu caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, măsurile adoptate pentru a atenua posibilele efecte negative.
• Furnizarea operatorului a tuturor informațiilor necesare pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile sale, precum și pentru efectuarea de audituri sau inspecții efectuate de persoana responsabilă sau de un alt auditor autorizat de acesta.
• Implementarea măsurilor de securitate tehnice și organizaționale necesare pentru a garanta confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența permanentă a sistemelor și serviciilor de prelucrare.
• Retrimiterea către operator a datele personale și, dacă este cazul, a mediilor media unde apar, odată ce serviciul a fost finalizat.
• Returul trebuie să implice ștergerea totală a datelor cu caracter personal existente în echipamentul informatic utilizat de de MP. Cu toate acestea, MP-ul poate păstra o copie, cu datele personale blocate în mod corespunzător, atâta timp cât pot fi deduse responsabilitățile pentru execuția prevederii.
3.5. Sarcinile operatorului:
• Să furnizeze procesorului datele necesare pentru a putea furniza serviciul.
• Să asigure, înainte și în timpul prelucrării, respectarea Regulamentului general de protecție privind datele cu caracter personal ale MP-ului.
• Să supervizeze prelucrarea.

4. Rețele de socializare.
4.1. Când Utilizatorul accesează conturile MP pe rețelele de socializare, acesta acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal de către MP în conformitate cu politicile lor de confidențialitate:
Facebook
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn


5. Garanții.
5.1. Utilizatorul garantează că informațiile furnizate sunt adevărate, exacte, complete și actualizate și se face responsabil pentru orice daune sau pierderi, directe sau indirecte, care pot fi cauzate ca urmare a încălcării acestei obligații.
5.2. În cazul în care datele furnizate aparțin unei terțe părți, Utilizatorul garantează că a informat terțul respectiv și că a obținut autorizația de a furniza datele sale cu caracter personal MP-ului.

6. Drepturi
6.1. Dreptul la acces: Utilizatorul are dreptul de a obține de la MP, confirmarea dacă datele cu caracter personal care îl/o privesc sau nu sunt prelucrate și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal.
6.2. Dreptul la rectificare: Utilizatorul are dreptul de a obține de la deputat, fără întârzieri nejustificate, rectificarea unor date personale inexacte cu privire la el sau ea. Ținând cont de scopurile prelucrării, Utilizatorul are dreptul să completeze date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
6.3. Dreptul la ștergere: Utilizatorul are dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate
6.4.Dreptul la restricționarea prelucrării: Utilizatorul are dreptul de a obține de la MP restricția de a prelucra datele sale cu caracter personal.
6.5. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: Utilizatorul are dreptul să primească datele personale cu privire la el/ea, pe care le-a furnizat MP-ului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și are dreptul să transmită aceste date altui operator fără nicio piedică din partea operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
6.6.Dreptul de a se opune: Utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc. MP nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă operatorul prezintă motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care depășește interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
6.7. Procese decizionale individuale automate, inclusiv elaborarea profilului: Utilizatorul are dreptul să nu se supună unei decizii bazate exclusiv pe procesarea automatizată, inclusiv elaborarea profilelor, care produce efecte juridice care îl privesc sau îi afectează în mod similar.
6.8. Dreptul de a-și retragere consimțământul: Utilizatorul are dreptul să-și retragă consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Este la fel de ușor a retrage și a da consimțământul.
6.9. Utilizatorul poate să-și exercite în orice moment drepturile de acces, rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării, obiecție și portabilitate, prin scris, printr-o cerere adresată Pabellon MP, Strada Leonardo Da Vinci, 15, 41092, Sevilla (Spania) sau prin e-mail la adresa elevacion@mpascensores.com.
6.10. Mai multe informații despre aceste drepturi, puteți găsi aici.

Serviciu clienţi personalizat

Suntem întotdeauna aici pentru tine!

Dispecerat:

+40 21 92 63

+40 31 90 07

Vocea clientului:

Părerea dumneavoastră este importantă pentru noi

031 229 2299

(08:00-17:00)

Email: vocea.clientului@rumaniaold.ascensores.tv

Datorită experienței de 55 de ani pe care am acumulat-o în domeniul producției, întreținerii și comercializării de ascensoare, atât la nivel național, cât și dincolo de granițele țării, punem la dispoziție o gamă foarte variată de modele de lifturi proiectate astfel încât utilizatorii să aibă parte de siguranță, confort și o experiență plăcută ori de câte ori au nevoie de acest mijloc de transport.

Deoarece ne dorim să venim în ajutorul clienților noștri cu servicii variate, pentru ca oricine să poată găsi aici exact ce are nevoie, în portofoliul MP IFMA sunt incluse zeci de variante de lifturi, împărțite în funcție de anumite caracteristici și particularități. Unul dintre cele mai importante criterii este tipul clădirii în care sunt amplasate: lifturi pentru hoteluri, birouri, centre comerciale, lift pentru spitale, clădiri rezidențiale, ascensoare pentru transport și instituții publice, clădiri înalte, lift pentru vilă sau locuințe private.

De asemenea, un alt principiu de selecție este tipul de ascensor: lift de persoane, lifturi de marfă, lifturi pentru spitale, elevatoare și platforme auto, ascensoare pentru persoane cu dizabilități. Pe lângă acestea, oferim și scări rulante și trotuare destinate spațiilor publice, care au scopul de a îmbunătăți traficul din marile clădiri și de a ajuta la transportul pe distanțe mai lungi.

Indiferent de tipul de ascensor ales, fie că este vorba despre un lift hidraulic sau despre unul cu acționare electrică, la noi puteți găsi cea mai bună soluție pentru problemele dumneavoastră legate de transportul pe verticală. Specialiștii din echipa MP IFMA depun tot efortul necesar pentru ca dumneavoastră să aveți acces cu ușurință la lifturi performante. În plus, suntem în permanență la curent cu ultimele tehnologii și instrumente folosite în acest domeniu, ceea ce înseamnă că avem toate resursele necesare pentru a vă oferi servicii de top.